Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Tyczyn w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Tyczyn

Tyczyn, gmina w województwie podkarpackim, powiat rzeszowski.

Powierzchnia gminy Tyczyn wynosi 54 km2, zajmuje 2114 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Tyczyn zamieszkuje 10 662 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 829 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Tyczyn wynosi 198, jest 418 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Tyczyn. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Tyczyn prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Tyczyn.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Tyczyn: 542114
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Tyczyn: 0,42669
Lesistość w % w gminie Tyczyn: 19,41410
Ludność na 1 km2 w gminie Tyczyn: 198418
Liczba ludności ogółem w gminie Tyczyn: 10 662829
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Tyczyn: 15,587
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Tyczyn: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Tyczyn: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Tyczyn: 4,11-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Tyczyn: 66,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Tyczyn: 97789
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Tyczyn: 5,3669
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Tyczyn: 83,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Tyczyn: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Tyczyn: 20116
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Tyczyn: 790,01325
Przedszkola bez specjalnych w gminie Tyczyn: 4625
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Tyczyn: 316,41528
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Tyczyn: 99,8451
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Tyczyn: 4,6327
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Tyczyn: 1672018
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Tyczyn: 4 410-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Tyczyn: 4 454-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Tyczyn: 4 465-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Tyczyn: 69,12176
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Tyczyn: 62,1718
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Tyczyn: 97,0410
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Tyczyn: 82,2461
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Tyczyn: 51,41998
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Tyczyn: 49,4619

Źródłem danych statystycznych dla gminy Tyczyn jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Tyczyn, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Tyczyn. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.